Ақпараттық-аналитикалық жұмыс жобасы басшысының лауазымдық нұсқаулығы

Аккредиттеуден кейінгі мониторинг жобасы басшысының лауазымдық нұсқаулығы

ЖОО-ны институционалдық және мамандандырылған аккредиттеу жобасы басшысының лауазымдық нұсқаулығы

Заң мәселелері жөніндегі кеңесшінің лауазымдық нұсқаулығы

Халықаралық жобалар және қоғаммен байланыс басшысының лауазымдық нұсқаулығы

Медициналық білім беру ұйымдарын институционалдық және мамандандырылған аккредиттеу жобасы басшысының лауазымдық нұсқаулығы

Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарын аккредиттеу жобасы жетекшісінің лауазымдық нұсқаулығы

Бас бухгалтерінің лауазымдық нұсқаулығы

Офис-менеджердің лауазымдық нұсқаулығы

Хатшы-референттің лауазымдық нұсқаулығы

Жүйелік әкімгердің лауазымыдық нұсқаулығы