АРТА 2016 жылғы қызметі туралы есеп

АРТА 2015 жылғы қызметі туралы есеп 

АРТА 2013, 2014 жылдардағы қызметі туралы есеп

АРТА 2012 жылғы қызметі туралы есеп