2019 жылы 14 маусымда Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі (АРТА/ IAAR) Аккредиттеу Кеңесінің соңғы отырысы өтті. АРТА/IAAR-дың маңызды жетістігі жақын және алыс шетелдерде жоғары оқу орындарын халықаралық аккредитациялауды өткізу шекарасын кеңейту болды.

АРТА / IAAR, бірқатар ықпалды халықаралық, еуропалық желілер мен қауымдастықтардың (EQAR, ENQA, WFME, INQAAHE, CEENQA, APKN және т. б.) толыққанды мүшесі бола отырып, Шетелде университеттер мен білім беру бағдарламаларын халықаралық аккредитациялауды өткізуді!

АРТА / IAAR – дүниежүзілік медициналық білім беру Федерациясы (WFME) мойындаған ТМД елдерінің алғашқы ұйымы, бұл халықаралық стандарттарға сәйкес медициналық ұйымдар мен білім беру бағдарламаларын халықаралық аккредиттеуді жүргізуге құқық береді. АРТА/IAAR дүниежүзілік медициналық білім беру Федерациясы (WFME) мойындауы ұлттық ғана емес, шетелдік жоғары оқу орындарына да халықаралық аккредитациядан өтуге мүмкіндік береді.

АРТА / IAAR шетелде халықаралық аккредиттеу өткізілді:

- Молдовадағы медициналық бағыттағы жетекші және жалғыз ЖОО-ның бірі Николае Тестемицану атындағы Мемлекеттік Медицина және фармацевтика университеті (Молдова Республикасы), тарихы 70 жылдан астам.

- Тәжік мемлекеттік құқық, бизнес және саясат университеті (Тәжікстан Республикасы).

- Ала-тау Халықаралық университеті (Қырғыз Республикасы).

АРТА / IAAR-ның осы үлкен жетістігі Агенттіктің жоғары беделіне, сеніміне және оның танылуына байланысты!

АРТА/IAAR ұлттық және Еуропалық тізілімге кіретін жетекші шетелдік агенттіктермен бірлескен халықаралық аккредиттеуді жүргізеді. АРТА/IAAR үшін бұл бірінші тәжірибе емес: Қазақстанда алғаш рет АРТА/IAAR 2017 жылы Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-де еуропалық агенттікпен - ACQUIN бірлескен халықаралық аккредиттеу өткізді. Ағымдағы жылдың мамыр - маусым айларында АРТА/IAAR, сондай-ақ Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-де агенттіктің бұрынғы әріптесі - FIBAA-мен бірлескен халықаралық аккредитацияны өткізді.

Шетелдік жоғары оқу орындарын халықаралық аккредитациялауды және жетекші халықаралық агенттіктермен бірлескен аккредитациялауды өткізу-бұл агенттіктің үлкен жетістігі, жоғары беделі және халықаралық білім беру кеңістігінде АРТА/IAAR қызметін мойындау!