КЕМ "Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігінің" стратегиялық тапсырмаларының бірі техникалық және кәсітік білім беру саласында аккредиттеу және рейтингтік зерттеу жүргізу арқылы сапаны және бәсекеге қабілеттілікті жоғарылату. Берілген бағытта іс-шараны жүзеге асыру барысында АРТА ұлттық және халықаралық КжТБ жүйесімен серіктеседі, әрекеттесі аймағын кеңейтеді.

2017 жылы 30 қазанда Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі және «Кәсіпқор» Холдингі серіктестік қарым-қатынастарды қалыптастыру, Турин үрдісін реализациялау аясында сапаны қамтамасыз ету саласында айқындық пен объективтілік деңгейін жоғарылату, ғылыми зерттеулер жүргізу және білім қызметі сапасын бағалау және білім беру мекемесіг аккредиттеу бойынша сарапшыларды дайындау саласында тәжірибе алмасу мақсатында Меморандумға қол қойды.